Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “บ้นเดี่ยว”

CASA LEGEND เกษตร-นวมินทร์

admin 0

CASA LEGEND เกษตร-นวมินทร์ เป็นบ้านที่เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ มองหาบ้านในย่านนี้ เน้นพื้นที่ใช้สอยภายใน และ Privacy ต้องการบ้านที่มี Facility ส่วนกลาง และเป็นโครงการที่เป็นที่รู้จัก มีงบประมาณในระดับ 10-30 ล้านบาท ไม่รวมงบตกแต่ง หรือมีกำลังผ่อนต่อเดือนประมาณ 65,000 – 200,000 บาท